พิธีเปิดป้าย สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ได้จัดพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานหลังใหม่
โดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้

 

Related Posts

ระบบบริการสมาชิก