นายประพันธ์ ขันโมลี และคณะกรรมการชุดที่ 55 ให้การต้อนรับนายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคมฯ (สส.ชสอ.)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566  นายประพันธ์ ขันโมลี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 และนายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และคณะ  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสขึ้นสำนักงานหลังใหม่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด


Related Posts

ระบบบริการสมาชิก