เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 นายพงษ์สวัสดิ์ ธีรภัคสิริ รองประธานกรรมการรักษาการแทนประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โลกสีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 นายพงษ์สวัสดิ์ ธีรภัคสิริ รองประธานกรรมการรักษาการแทนประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ฝ่ายจัดการ โดยนายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โลกสีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สิ่งแวดล้อมเพื่อให้คณะครู นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และได้รับเกียรติจากนายกฤติพงศ์ สัตพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานในพิธี เพื่อสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในการอนุรักษ์ลายของมนุษย์ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนวังสูงขอนจิก

Related Posts

ระบบบริการสมาชิก