โครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดย นายพงษ์สวัสดิ์ ธีรภัคสิริ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีรวมถึงบรรยายพิเศษ “หลังเกษียณฯ จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร” และมี นายปราการ สมจิตร ประธานคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์กล่าวรายงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจกับสมาชิก โดย นายเติมศักดิ์ จันทะจร กรรมการเลขานุการ หัวข้อ “การปรับโครงสร้างหนี้” และ หัวข้อ “แนวทางการหักชำระหนี้สหกรณ์” โดย นายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการสหกรณ์อมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด และมีกิจกรรมพิธีบายศรี มุทิตาจิตแก่สมาชิกผู้เกษียณ
อายุราชการ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา”

Related Posts

ระบบบริการสมาชิก