โครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด มีนายพงษ์สวัสดิ์ ธีรภัคสิริ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

 

 

Related Posts

ระบบบริการสมาชิก