ข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อตกลงการร้องเรียน
 1. ท่านที่ร้องเรียนต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามตารางที่กำหนดและต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ
 2..ข้อมูลของท่านจะได้รับการตรวจสอบและดำเนินการหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียน (โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับเรื่องนั้น ๆ )
 3. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
 4. หากตรวจสอบไม่พบข้อเท็จจริง ตามคำร้องทุกข์ ผู้ที่ได้รับความเสียหาย สามารถฟ้องร้องกลับผู้ส่งได้ (ตามบทบัญญัติข้อกฏหมาย)
 5. ข้อมูลของท่าน จะมีเจ้าหน้าที่โทร กลับเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน
 6. หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ผู้ดูแลระบบหรือเว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นและไม่สามารถนำเรื่องไปเรียกร้องตามข้อกฏหมายได้
ตามข้อตกลงดังกล่าว ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
  ข้อมูลส่วนตัวผู้ร้องเรียน
  
  
   ชาย   หญิง
  
  
  
  
  
  
 
  รายละเอียดเพิ่มเติม