โครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด มีนายพงษ์สวัสดิ์ ธีรภัคสิริ ร… Read more

เลือกรายการเมนู

Tag  วารสาร     ประกาศ ประกวดราคา      ประชาสัมพันธ์     ภาพกิจกรรม

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสาร… Read more

โครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18… Read more

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 นายพงษ์สวัสดิ์ ธีรภัคสิริ รองประธานกรรมการรักษาการแทนประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โลกสีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 นายพงษ์สวัสดิ์ ธีรภัคสิริ รองประธานกรรมการรักษาการแทนประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหา… Read more

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อ.ชื่ชม

ผู้เยี่ยมชม : 73 Read more

แผนที่ Street View

ระบบบริการสมาชิก