สหกรณ์ฯ มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

สหกรณ์ฯ มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง รองประธานกรรมการ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 และฝ่ายจัดการ โดยนายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ให้กับ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รวบรวมส่งให้มูลนิธิฯ ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567 จำนวน 10,000 บาท

Related Posts

ระบบบริการสมาชิก