ศึกษาดูงานด้านระบบการให้บริการสินเชื่อ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมยศ พรเพ็ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ ฝ่ายจัดการ โดยนายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 24 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านระบบเงินฝาก และระบบสินเชื่อ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด มีนายแสวง พิมพ์สมแดง ประธานกรรมการและคณะให้การต้อนรับ เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการด้านสินเชื่อให้ทันสมัย

Related Posts

ระบบบริการสมาชิก