วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567

นายสมยศ พรเพ็ง ประธานกรรมการพร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 และฝ่ายจัดการ โดยนายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยสหกรณ์ฯ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี จาก นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

Related Posts

ระบบบริการสมาชิก