สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการ

นายสมยศ พรเพ็ง ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 พร้อมด้วย นายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ร่วมต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด โดย นายกิตติศักดิ์ เสียงล้ำ รองประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการบริหารงานระหว่างสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

Related Posts

ระบบบริการสมาชิก