ต้อนรับ นายปิยรัตน์ โพธินาม ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด

นายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ให้การต้อนรับ นายปิยรัตน์ โพธินาม ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567


Related Posts

ระบบบริการสมาชิก