ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์สุรินทร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 นายสมยศ พรเพ็ง ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย นายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการ ร่วมต้อนรับ นายปริญญา พุ่มไหม ประธานกรรมการพร้อมทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์สุรินทร์ จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหาร ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้ัน 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

 

Related Posts

ระบบบริการสมาชิก