พบเพื่อนครูปีการศึกษา 2567 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

นายสมยศ พรเพ็ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ รามสีดา รองประธานกรรมการ และนายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาวาปีปทุมดำเนินการจัดการประชุมสัญจร ผอ. เขต ฯ พบเพื่อนครูปีการศึกษา 2567 เพื่อมอบนโยบายและติดตามงานของสถานศึกษาในสังโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูอำเภอวาปีปทุม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมปิยธมโมฯ นั้น เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

 


Related Posts

ระบบบริการสมาชิก