คณะกรรมการประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมยศ พรเพ็ง ประธานกรรมการดำเนินการพร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 และ ฝ่ายจัดการ โด… Read more

เลือกรายการเมนู

Tag  วารสาร     ประกาศ ประกวดราคา      ประชาสัมพันธ์     ภาพกิจกรรม

วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567

นายสมยศ พรเพ็ง ประธานกรรมการพร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 และฝ่ายจัดการ โดยนายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการ สหกรณ์ออ… Read more

ศึกษาดูงานด้านระบบการให้บริการสินเชื่อ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมยศ พรเพ็ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ ฝ่ายจัดการ โดยนาย… Read more

สหกรณ์ฯ มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

สหกรณ์ฯ มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง รองประธานกรรมการ เป็นต… Read more

กำหนดจัดโครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส… Read more

แผนที่ Street View

ระบบบริการสมาชิก