นายประพันธ์ ขันโมลี และคณะกรรมการชุดที่ 55 ให้การต้อนรับนายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคมฯ (สส.ชสอ.)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566  นายประพันธ์ ขันโมลี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 และนายสุวรรณ นนสีลาด… Read more

เลือกรายการเมนู

Tag  วารสาร     ประกาศ ประกวดราคา      ประชาสัมพันธ์     ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดป้าย สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ได้จัดพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานหลังใหม่ โด… Read more

สอ.กรมการปกครอง จก. เข้าเยี่ยมชมกิจการ

ผู้เยี่ยมชม : 55 Read more

โครงการสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

ผู้เยี่ยมชม : 106 Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562-2565 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เยี่ยมชม : 130 Read more

แผนที่ Street View

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อ.ชื่ชม

ผู้เยี่ยมชม : 20 Read more

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อ.ชื่ชม

ผู้เยี่ยมชม : 18 Read more

อบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ปี 2565

ผู้เยี่ยมชม : 19 Read more

โครงการพัมนาศักยภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำปี 2565

ผู้เยี่ยมชม : 19 Read more

มอบเงินสนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและการศึกษา

ผู้เยี่ยมชม : 16 Read more
ระบบบริการสมาชิก