กำหนดจัดโครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ กำหนดจัดโครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดมหาสารคาม โดยสหกรณ์ฯ มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จำนวน 40 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท

Related Posts

ระบบบริการสมาชิก